SLL Baseball Spring 2017 Results


Thursday, May 25, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 3
Major Padres (Majors) 1
 
Wednesday, May 24, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rockies (AA - Minors) 4
AA Athletics (AA - Minors) 6
 
Tuesday, May 23, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Padres (Majors) 6
Major Rangers (Majors) 2
 
Tuesday, May 23, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 12
AAA Reds (AAA - Minors) 9
 
Monday, May 22, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 16
A Dodgers (Single A - Minors) 9
 
Sunday, May 21, 2017 @ 9:00am
Final
Major White Sox (Majors) 0
Major Padres (Majors) 13
 
Saturday, May 20, 2017 @ 12:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 4
AA Rockies (AA - Minors) 5
 
Saturday, May 20, 2017 @ 9:00am
Final
AA Mariners (AA - Minors) 1
AA Athletics (AA - Minors) 4
 
Saturday, May 20, 2017 @ 9:00am
Final
Major White Sox (Majors) 13
Major Braves (Majors) 4
 
Friday, May 19, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 12
A Twins (Single A - Minors) 1
 
Thursday, May 18, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 7
AAA Orioles (AAA - Minors) 5
 
Thursday, May 18, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 3
Major Padres (Majors) 1
 
Thursday, May 18, 2017 @ 5:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 11
A Dodgers (Single A - Minors) 12
 
Wednesday, May 17, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 3
AAA Reds (AAA - Minors) 13
 
Wednesday, May 17, 2017 @ 5:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 15
Major Phillies (Majors) 4
 
Tuesday, May 16, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 4
Major Braves (Majors) 6
 
Monday, May 15, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Dodgers (Majors) 4
Major White Sox (Majors) 7
 
Sunday, May 14, 2017 @ 12:00pm
Final
Major Braves (Majors) 6
Major Rangers (Majors) 7
 
Sunday, May 14, 2017 @ 11:30am
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 10
A Dodgers (Single A - Minors) 16
 
Sunday, May 14, 2017 @ 9:00am
Final
Major Phillies (Majors) 2
Major Padres (Majors) 9
 
Sunday, May 14, 2017 @ 9:00am
Final
A Twins (Single A - Minors) 5
A Brewers (Single A - Minors) 9
 
Saturday, May 13, 2017 @ 2:30pm
Final
Major Dodgers (Majors) 2
Major Braves (Majors) 10
 
Saturday, May 13, 2017 @ 12:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 6
AA Mariners (AA - Minors) 11
 
Saturday, May 13, 2017 @ 12:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 1
Major Rangers (Majors) 5
 
Saturday, May 13, 2017 @ 12:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 4
AAA Yankees (AAA - Minors) 12
 
Saturday, May 13, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 9
AAA Red Sox (AAA - Minors) 6
 
Saturday, May 13, 2017 @ 8:00am
Final
AA Pirates (AA - Minors) 6
AA Rangers (AA - Minors) 14
 
Saturday, May 13, 2017 @ 8:00am
Final
Major White Sox (Majors) 4
Major Phillies (Majors) 6
 
Friday, May 12, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 14
A Twins (Single A - Minors) 15
 
Thursday, May 11, 2017 @ 5:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 16
A Dodgers (Single A - Minors) 14
 
Thursday, May 11, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 18
Major Padres (Majors) 12
 
Thursday, May 11, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 5
AAA Reds (AAA - Minors) 12
 
Wednesday, May 10, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 11
AAA Red Sox (AAA - Minors) 14
 
Wednesday, May 10, 2017 @ 5:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 2
Major Braves (Majors) 12
 
Tuesday, May 9, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Dodgers (Majors) 4
Major Rockies (Majors) 10
 
Tuesday, May 9, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 7
AAA Rays (AAA - Minors) 7
 
Sunday, May 7, 2017 @ 11:30am
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 12
A Brewers (Single A - Minors) 11
 
Sunday, May 7, 2017 @ 9:00am
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 10
A Twins (Single A - Minors) 8
 
Saturday, May 6, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Braves (Majors) 14
Major Dodgers (Majors) 4
 
Saturday, May 6, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Padres (Majors) 12
Major Phillies (Majors) 11
 
Saturday, May 6, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Rockies (AA - Minors) 11
AA Rangers (AA - Minors) 3
 
Saturday, May 6, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 12
AAA Nationals (AAA - Minors) 11
 
Saturday, May 6, 2017 @ 10:30am
Final
AA Athletics (AA - Minors) 15
AA Pirates (AA - Minors) 7
 
Saturday, May 6, 2017 @ 10:30am
Final
Major White Sox (Majors) 9
Major Phillies (Majors) 5
 
Saturday, May 6, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 2
AAA Orioles (AAA - Minors) 3
 
Saturday, May 6, 2017 @ 8:00am
Final
AA Mariners (AA - Minors) 10
AA Angels (AA - Minors) 11
 
Saturday, May 6, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 8
AAA Yankees (AAA - Minors) 10
 
Saturday, May 6, 2017 @ 8:00am
Final
Major Rangers (Majors) 15
Major Rockies (Majors) 1
 
Friday, May 5, 2017 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 8
A Twins (Single A - Minors) 10
 
Thursday, May 4, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Padres (Majors) 15
Major Braves (Majors) 2
 
Thursday, May 4, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 15
AAA Rays (AAA - Minors) 8
 
Thursday, May 4, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 9
A Cardinals (Single A - Minors) 12
 
Wednesday, May 3, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 6
Major Dodgers (Majors) 7
 
Wednesday, May 3, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 11
AAA Orioles (AAA - Minors) 7
 
Wednesday, May 3, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 8
AA Athletics (AA - Minors) 8
 
Tuesday, May 2, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Pirates (AA - Minors) 14
AA Angels (AA - Minors) 13
 
Tuesday, May 2, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 7
AAA Reds (AAA - Minors) 10
 
Tuesday, May 2, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 6
Major Phillies (Majors) 10
 
Monday, May 1, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rockies (AA - Minors) 14
AA Mariners (AA - Minors) 8
 
Saturday, April 29, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Dodgers (Majors) 14
Major Rangers (Majors) 0
 
Saturday, April 29, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 8
AA Athletics (AA - Minors) 16
 
Saturday, April 29, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 11
AAA Red Sox (AAA - Minors) 8
 
Saturday, April 29, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Braves (Majors) 9
Major White Sox (Majors) 2
 
Saturday, April 29, 2017 @ 10:30am
Final
AA Rangers (AA - Minors) 14
AA Mariners (AA - Minors) 1
 
Saturday, April 29, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 10
AAA Nationals (AAA - Minors) 4
 
Saturday, April 29, 2017 @ 10:30am
Final
Major Padres (Majors) 7
Major White Sox (Majors) 6
 
Saturday, April 29, 2017 @ 8:00am
Final
AA Rockies (AA - Minors) 9
AA Pirates (AA - Minors) 1
 
Saturday, April 29, 2017 @ 8:00am
Final
Major Phillies (Majors) 3
Major Rockies (Majors) 4
 
Saturday, April 29, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 10
AAA Yankees (AAA - Minors) 5
 
Friday, April 28, 2017 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 12
A Cardinals (Single A - Minors) 12
 
Thursday, April 27, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 7
A Twins (Single A - Minors) 13
 
Thursday, April 27, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 10
AAA Yankees (AAA - Minors) 6
 
Thursday, April 27, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Braves (Majors) 4
Major Rangers (Majors) 5
 
Wednesday, April 26, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 8
AAA Reds (AAA - Minors) 11
 
Wednesday, April 26, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 4
AA Rockies (AA - Minors) 9
 
Wednesday, April 26, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 2
Major Dodgers (Majors) 3
 
Tuesday, April 25, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Phillies (Majors) 15
Major White Sox (Majors) 4
 
Tuesday, April 25, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 5
AAA Nationals (AAA - Minors) 6
 
Tuesday, April 25, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Athletics (AA - Minors) 18
AA Mariners (AA - Minors) 4
 
Monday, April 24, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Pirates (AA - Minors) 7
AA Rangers (AA - Minors) 10
 
Sunday, April 23, 2017 @ 11:30am
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 10
A Brewers (Single A - Minors) 8
 
Sunday, April 23, 2017 @ 9:00am
Final
A Twins (Single A - Minors) 1
A Cardinals (Single A - Minors) 6
 
Saturday, April 22, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Phillies (Majors) 3
Major Padres (Majors) 4
 
Saturday, April 22, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 11
AAA Orioles (AAA - Minors) 12
 
Saturday, April 22, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Padres (Majors) 9
Major Rockies (Majors) 1
 
Saturday, April 22, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Mariners (AA - Minors) 12
AA Pirates (AA - Minors) 11
 
Saturday, April 22, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 8
AAA Red Sox (AAA - Minors) 5
 
Saturday, April 22, 2017 @ 10:30am
Final
Major Dodgers (Majors) 4
Major Rangers (Majors) 14
 
Saturday, April 22, 2017 @ 10:30am
Final
AA Athletics (AA - Minors) 5
AA Rockies (AA - Minors) 2
 
Saturday, April 22, 2017 @ 8:00am
Final
Major Braves (Majors) 4
Major White Sox (Majors) 1
 
Saturday, April 22, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 6
AAA Rays (AAA - Minors) 8
 
Saturday, April 22, 2017 @ 8:00am
Final
AA Rangers (AA - Minors) 12
AA Angels (AA - Minors) 2
 
Friday, April 21, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 10
A Dodgers (Single A - Minors) 16
 
Thursday, April 20, 2017 @ 5:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 8
A Twins (Single A - Minors) 16
 
Thursday, April 20, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 16
AAA Rays (AAA - Minors) 5
 
Thursday, April 20, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 2
Major White Sox (Majors) 1
 
Wednesday, April 19, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Dodgers (Majors) 12
Major Braves (Majors) 9
 
Wednesday, April 19, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 7
AAA Nationals (AAA - Minors) 10
 
Wednesday, April 19, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 8
AA Rockies (AA - Minors) 14
 
Tuesday, April 18, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 13
AAA Red Sox (AAA - Minors) 3
 
Tuesday, April 18, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Padres (Majors) 11
Major Rangers (Majors) 6
 
Tuesday, April 18, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Mariners (AA - Minors) 13
AA Angels (AA - Minors) 11
 
Monday, April 17, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Pirates (AA - Minors) 5
AA Athletics (AA - Minors) 15
 
Monday, April 17, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Padres (Majors) 3
Major Dodgers (Majors) 2
 
Sunday, April 9, 2017 @ 11:30am
Final
A Twins (Single A - Minors) 7
A Dodgers (Single A - Minors) 14
 
Sunday, April 9, 2017 @ 9:00am
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 5
A Brewers (Single A - Minors) 10
 
Saturday, April 8, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Rangers (Majors) 3
Major Padres (Majors) 4
 
Saturday, April 8, 2017 @ 1:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 10
Major Phillies (Majors) 8
 
Saturday, April 8, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 15
AAA Reds (AAA - Minors) 9
 
Saturday, April 8, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 4
AA Mariners (AA - Minors) 11
 
Saturday, April 8, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 6
AAA Yankees (AAA - Minors) 7
 
Saturday, April 8, 2017 @ 10:30am
Final
AA Rockies (AA - Minors) 6
AA Rangers (AA - Minors) 3
 
Saturday, April 8, 2017 @ 10:30am
Final
Major Rockies (Majors) 4
Major Phillies (Majors) 14
 
Saturday, April 8, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 7
AAA Orioles (AAA - Minors) 7
 
Saturday, April 8, 2017 @ 8:00am
Final
AA Athletics (AA - Minors) 11
AA Pirates (AA - Minors) 0
 
Saturday, April 8, 2017 @ 8:00am
Final
Major Braves (Majors) 8
Major Dodgers (Majors) 5
 
Friday, April 7, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 13
A Cardinals (Single A - Minors) 4
 
Thursday, April 6, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Braves (Majors) 2
Major Padres (Majors) 8
 
Thursday, April 6, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 11
AAA Orioles (AAA - Minors) 6
 
Thursday, April 6, 2017 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 10
A Twins (Single A - Minors) 16
 
Wednesday, April 5, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 0
AA Pirates (AA - Minors) 10
 
Wednesday, April 5, 2017 @ 5:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 11
Major Rockies (Majors) 8
 
Wednesday, April 5, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 5
AAA Reds (AAA - Minors) 7
 
Tuesday, April 4, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 10
AA Athletics (AA - Minors) 5
 
Tuesday, April 4, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 6
Major Phillies (Majors) 3
 
Tuesday, April 4, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 14
AAA Yankees (AAA - Minors) 15
 
Monday, April 3, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rockies (AA - Minors) 14
AA Mariners (AA - Minors) 7
 
Sunday, April 2, 2017 @ 11:30am
Final
A Twins (Single A - Minors) 9
A Brewers (Single A - Minors) 8
 
Sunday, April 2, 2017 @ 9:00am
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 11
A Dodgers (Single A - Minors) 6
 
Saturday, April 1, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Padres (Majors) 12
Major Braves (Majors) 8
 
Saturday, April 1, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Mariners (AA - Minors) 5
AA Rockies (AA - Minors) 5
 
Saturday, April 1, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 12
AAA Nationals (AAA - Minors) 5
 
Saturday, April 1, 2017 @ 1:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 2
Major Dodgers (Majors) 3
 
Saturday, April 1, 2017 @ 10:30am
Final
AA Pirates (AA - Minors) 5
AA Angels (AA - Minors) 10
 
Saturday, April 1, 2017 @ 10:30am
Final
Major Rockies (Majors) 6
Major Dodgers (Majors) 7
 
Saturday, April 1, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 15
AAA Rays (AAA - Minors) 5
 
Saturday, April 1, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 11
AAA Red Sox (AAA - Minors) 7
 
Saturday, April 1, 2017 @ 8:00am
Final
AA Athletics (AA - Minors) 8
AA Rangers (AA - Minors) 3
 
Saturday, April 1, 2017 @ 8:00am
Final
Major Phillies (Majors) 2
Major Rangers (Majors) 12
 
Friday, March 31, 2017 @ 5:00pm
Final
A Twins (Single A - Minors) 10
A Brewers (Single A - Minors) 4
 
Thursday, March 30, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 6
AAA Nationals (AAA - Minors) 7
 
Thursday, March 30, 2017 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 7
A Cardinals (Single A - Minors) 6
 
Thursday, March 30, 2017 @ 5:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 5
Major Rangers (Majors) 15
 
Wednesday, March 29, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 4
Major Braves (Majors) 9
 
Wednesday, March 29, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 4
AAA Yankees (AAA - Minors) 8
 
Wednesday, March 29, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Mariners (AA - Minors) 5
AA Rangers (AA - Minors) 8
 
Tuesday, March 28, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Dodgers (Majors) 2
Major Phillies (Majors) 3
 
Tuesday, March 28, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Pirates (AA - Minors) 10
AA Rockies (AA - Minors) 11
 
Tuesday, March 28, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 4
AAA Orioles (AAA - Minors) 10
 
Monday, March 27, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Athletics (AA - Minors) 14
AA Angels (AA - Minors) 4
 
Sunday, March 26, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 7
AAA Yankees (AAA - Minors) 6
 
Sunday, March 26, 2017 @ 2:00pm
Final
AA Pirates (AA - Minors) 8
AA Rangers (AA - Minors) 13
 
Sunday, March 26, 2017 @ 11:30am
Final
A Twins (Single A - Minors) 11
A Cardinals (Single A - Minors) 3
 
Sunday, March 26, 2017 @ 9:00am
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 5
A Brewers (Single A - Minors) 4
 
Saturday, March 25, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Braves (Majors) 3
Major Rockies (Majors) 8
 
Saturday, March 25, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 19
AAA Rays (AAA - Minors) 18
 
Saturday, March 25, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Phillies (Majors) 4
Major Padres (Majors) 3
 
Saturday, March 25, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 1
AA Athletics (AA - Minors) 11
 
Saturday, March 25, 2017 @ 10:30am
Final
AA Rockies (AA - Minors) 14
AA Pirates (AA - Minors) 4
 
Saturday, March 25, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 12
AAA Reds (AAA - Minors) 3
 
Saturday, March 25, 2017 @ 10:30am
Final
Major Dodgers (Majors) 2
Major Padres (Majors) 10
 
Saturday, March 25, 2017 @ 8:00am
Final
Major Rangers (Majors) 11
Major White Sox (Majors) 5
 
Saturday, March 25, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 8
AAA Red Sox (AAA - Minors) 9
 
Saturday, March 25, 2017 @ 8:00am
Final
AA Rangers (AA - Minors) 6
AA Mariners (AA - Minors) 5
 
Friday, March 24, 2017 @ 5:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 4
A Twins (Single A - Minors) 6
 
Thursday, March 23, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 10
A Dodgers (Single A - Minors) 7
 
Thursday, March 23, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 19
Major White Sox (Majors) 3
 
Thursday, March 23, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 4
AAA Orioles (AAA - Minors) 2
 
Wednesday, March 22, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Phillies (Majors) 6
Major Braves (Majors) 6
 
Wednesday, March 22, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 8
AAA Red Sox (AAA - Minors) 10
 
Wednesday, March 22, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Athletics (AA - Minors) 14
AA Mariners (AA - Minors) 7
 
Monday, March 20, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Angels (AA - Minors) 9
AA Rockies (AA - Minors) 11
 
Sunday, March 19, 2017 @ 11:30am
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 1
A Brewers (Single A - Minors) 5
 
Sunday, March 19, 2017 @ 9:00am
Final
A Twins (Single A - Minors) 4
A Dodgers (Single A - Minors) 5
 
Saturday, March 18, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Braves (Majors) 5
Major Phillies (Majors) 10
 
Saturday, March 18, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 4
Major Rangers (Majors) 5
 
Saturday, March 18, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 4
AAA Reds (AAA - Minors) 4
 
Saturday, March 18, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 12
AA Pirates (AA - Minors) 9
 
Saturday, March 18, 2017 @ 10:30am
Final
AA Mariners (AA - Minors) 7
AA Athletics (AA - Minors) 9
 
Saturday, March 18, 2017 @ 10:30am
Final
Major White Sox (Majors) 5
Major Rangers (Majors) 10
 
Saturday, March 18, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 14
AAA Rays (AAA - Minors) 7
 
Saturday, March 18, 2017 @ 8:00am
Final
AA Rockies (AA - Minors) 13
AA Angels (AA - Minors) 2
 
Saturday, March 18, 2017 @ 8:00am
Final
Major Dodgers (Majors) 1
Major Padres (Majors) 2
 
Saturday, March 18, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 6
AAA Nationals (AAA - Minors) 0
 
Friday, March 17, 2017 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 8
A Twins (Single A - Minors) 3
 
Thursday, March 16, 2017 @ 5:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 6
A Cardinals (Single A - Minors) 2
 
Thursday, March 16, 2017 @ 5:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 12
Major Dodgers (Majors) 3
 
Thursday, March 16, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 10
AAA Yankees (AAA - Minors) 5
 
Wednesday, March 15, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 2
AAA Nationals (AAA - Minors) 5
 
Wednesday, March 15, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Mariners (AA - Minors) 12
AA Pirates (AA - Minors) 2
 
Wednesday, March 15, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Rockies (Majors) 6
Major Padres (Majors) 7
 
Tuesday, March 14, 2017 @ 5:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 11
AAA Reds (AAA - Minors) 12
 
Tuesday, March 14, 2017 @ 5:00pm
Final
Major Phillies (Majors) 9
Major Rangers (Majors) 6
 
Tuesday, March 14, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Athletics (AA - Minors) 10
AA Rockies (AA - Minors) 2
 
Monday, March 13, 2017 @ 5:00pm
Final
AA Rangers (AA - Minors) 12
AA Angels (AA - Minors) 12
 
Saturday, March 11, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Padres (Majors) 19
Major Rockies (Majors) 6
 
Saturday, March 11, 2017 @ 1:00pm
Final
AA Rockies (AA - Minors) 9
AA Athletics (AA - Minors) 6
 
Saturday, March 11, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 18
AAA Rays (AAA - Minors) 4
 
Saturday, March 11, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 4
Major Braves (Majors) 5
 
Saturday, March 11, 2017 @ 10:30am
Final
Major Phillies (Majors) 2
Major Braves (Majors) 12
 
Saturday, March 11, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 9
AAA Orioles (AAA - Minors) 6
 
Saturday, March 11, 2017 @ 10:30am
Final
AA Angels (AA - Minors) 11
AA Rangers (AA - Minors) 10
 
Saturday, March 11, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 9
AAA Red Sox (AAA - Minors) 12
 
Saturday, March 11, 2017 @ 8:00am
Final
AA Pirates (AA - Minors) 10
AA Mariners (AA - Minors) 9
 
Saturday, March 11, 2017 @ 8:00am
Final
Major Dodgers (Majors) 1
Major White Sox (Majors) 4
 
Friday, March 10, 2017 @ 4:00pm
Final
A Brewers (Single A - Minors) 15
A Twins (Single A - Minors) 2
 
Thursday, March 9, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 9
AAA Nationals (AAA - Minors) 11
 
Thursday, March 9, 2017 @ 4:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 1
A Dodgers (Single A - Minors) 5
 
Thursday, March 9, 2017 @ 4:00pm
Final
Major Phillies (Majors) 13
Major Dodgers (Majors) 8
 
Wednesday, March 8, 2017 @ 4:00pm
Final
Major White Sox (Majors) 7
Major Padres (Majors) 6
 
Wednesday, March 8, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 9
AAA Rays (AAA - Minors) 4
 
Tuesday, March 7, 2017 @ 4:00pm
Final
Major Rangers (Majors) 3
Major Braves (Majors) 6
 
Tuesday, March 7, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 1
AAA Red Sox (AAA - Minors) 7
 
Sunday, March 5, 2017 @ 11:30am
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 7
A Brewers (Single A - Minors) 11
 
Sunday, March 5, 2017 @ 9:00am
Final
A Twins (Single A - Minors) 8
A Cardinals (Single A - Minors) 8
 
Saturday, March 4, 2017 @ 3:30pm
Final
Major Dodgers (Majors) 11
Major Phillies (Majors) 5
 
Saturday, March 4, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 11
AAA Orioles (AAA - Minors) 3
 
Saturday, March 4, 2017 @ 1:00pm
Final
Major Braves (Majors) 15
Major Rockies (Majors) 4
 
Saturday, March 4, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 4
AAA Yankees (AAA - Minors) 10
 
Saturday, March 4, 2017 @ 10:30am
Final
Major Rangers (Majors) 8
Major Rockies (Majors) 3
 
Saturday, March 4, 2017 @ 8:00am
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 13
AAA Reds (AAA - Minors) 14
 
Saturday, March 4, 2017 @ 8:00am
Final
Major Padres (Majors) 4
Major White Sox (Majors) 6
 
Friday, March 3, 2017 @ 4:00pm
Final
A Cardinals (Single A - Minors) 0
A Brewers (Single A - Minors) 4
 
Thursday, March 2, 2017 @ 4:00pm
Final
A Twins (Single A - Minors) 5
A Dodgers (Single A - Minors) 6
 
Thursday, March 2, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Nationals (AAA - Minors) 6
AAA Reds (AAA - Minors) 12
 
Wednesday, March 1, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Red Sox (AAA - Minors) 9
AAA Yankees (AAA - Minors) 4
 
Tuesday, February 28, 2017 @ 4:00pm
Final
AAA Rays (AAA - Minors) 0
AAA Orioles (AAA - Minors) 2
 
Sunday, February 26, 2017 @ 11:30am
Final
A Dodgers (Single A - Minors) 7
A Cardinals (Single A - Minors) 7
 
Sunday, February 26, 2017 @ 9:00am
Final
A Brewers (Single A - Minors) 7
A Twins (Single A - Minors) 6
 
Saturday, February 25, 2017 @ 3:30pm
Final
AAA Orioles (AAA - Minors) 9
AAA Rays (AAA - Minors) 2
 
Saturday, February 25, 2017 @ 1:00pm
Final
AAA Yankees (AAA - Minors) 10
AAA Red Sox (AAA - Minors) 11
 
Saturday, February 25, 2017 @ 10:30am
Final
AAA Reds (AAA - Minors) 4
AAA Nationals (AAA - Minors) 2
 
Saturday, February 25, 2017 @ 10:30am
Final
Major Braves (Majors) 9
Major Rockies (Majors) 4